วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พฤษภาคม 2559

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dbd.job.thai.com/.

เปิดสอบ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า       
สถานที่สอบ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           
ประกาศผลสอบ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
รายงานตัว  กรมขนส่งทางบก      
ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  http://www.dbd.go.th/main.php?filename=index


ตัวอย่างแนวข้อสอบ 

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ  16 มกราคม พ.ศ. 2466

2.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงพาณิชย์

3.วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ นวัตกรรมนำบริการ สร้างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล

4. เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ http://www.dbd.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ Department of Business Development

6.อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

7.อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนแรก คือ
ตอบ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)


8.รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบัน มีกี่คน
ตอบ 3 คน ได้แก่      1.นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล
                                    2. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
                                    3.นายสำรวย แดงด้วง

9.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ตอบ กรมทะเบียนการค้า

10.ค่านิยมการให้บริการ คือ
ตอบ ยิ้มแย้ม โปร่างใส ใส่ใจบริการ