วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ความรู้เกี่ยวกับงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
- ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
- แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้านเศรษฐกิจ
- พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์