วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและ บริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์